Min replik till debatt i Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22288223.ab

REPLIK till ”Dags räkna rätt – om vi ska nå miljömålen”

Köpa nytt bättre för miljön än att reparera

Konsumtionens klimatpåverkan oroar miljöorganisationerna. Konsumtionen skall ner enligt debattörerna.

Man tror bland annat att reparation av varor är bättre än att köpa nytt. Det här är en villfarelse. Oftast är det tvärtom, nytt är mer klimatvänligt än gammalt. Kylskåp, tvättmaskiner, bilar och lampor av äldre modell har ofta dubbelt så höga utsläpp som nya.
Beteendet att byta till nytt i stället för att reparera driver utvecklingen i rätt riktning, mot energieffektivitet och mindre materialåtgång.

Största delen av världens människor har i dag råd med mobiltelefon tack vare vår tidiga konsumtionshunger. Materialåtgången till en mobil har minskat med cirka 100 gånger, priset likaså samtidigt som prestandan ökat tusenfalt.

Debattörerna tror också att utsläppen minskar om vi minskar flygresandet – en uppfattning som missar teknikutvecklingens riktning. En minskning av flygresandet skulle tyvärr bromsa den långsiktiga utveckling som nu påbörjats mot utsläppsfritt resande.

Det är vi i de rika länderna som skall konsumera nu eftersom det påskyndar utvecklingen. Då den förestående globala köprushen kör igång är det bra om välutvecklade produkter finns på marknaden. Någon miljard nya konsumenter i tillväxtländerna står i startgroparna, vilket vi inte kan hindra.
Utsläpp känner inga nationella gränser. Därför måste den positiva globala effekten av vår konsumtion också räknas, inte bara nationella miljömål.