Absurd studie om miljöpåverkan

Man kan på vetenskaplig grund visa att minsta risken för att dö av en obotlig sjukdom är att ta livet av sig. En färsk undersökning, av forskare vid bland annat Lunds universitet, är på samma absurda nivå.

Slutsatserna av undersökningen om vad en enskild människa själv kan göra för att minska sitt klimatavtryck har fått enorm uppmärksamhet, närmast för att man borde undvika skaffa barn. Vi borde också sluta flyga, undvika bil, med mera.

Dylika undersökningar är i stort sett värdelösa. Man utgår ifrån att världen är statisk, det vill säga att ingenting ändrar. Det är så fel som det kan.

Om en motsvarande undersökning skulle gjorts om skogsdöden och försurning av sjöar på 1970-talet skulle den också visat att människor, konsumtion och bilar är problemet. Då blev det tack och lov ingen reducering av varken människor eller energianvändning, utan istället ett teknikskifte. Bort från svavelhaltiga utsläpp. Samma sak med bly i bensin – ny teknik, och så kommer växthusgaserna att avlägsnas.

I stort sett allt vad en individ tar sig till ger utsläpp på grund av fossila bränslen, som är grunden i dagens energilösningar. Men nyfödda barn kommer inte att som vuxna använda den teknik vi använder idag.

Det som har verklig miljöbetydelse är systemövergripande teknologi-förändringar, framförallt civilisationens energisystem, som minskar- och småningom helt reducerar utsläppen.
Men nämnda studie ”The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions” utgår från att teknologin inte ändrar. Ingenting kan vara mera fel. Med detta statiska grundantagande i en dynamisk värld faller studien ihop som ett korthus.

Klimatexperter kommenterar sällan studier som den här utan låter dom passera. Antagligen tror man att budskapen får människor att tänka till, och det är huvudsaken.
Jag tror däremot att experterna inte gagnar hållbar utveckling med den inställningen. Nämnda studie ger en felaktig bild av hur miljötillståndet i världen verkligen kan ändra, och skapar dessutom dåliga unga samveten helt i onödan.

Biobränsle för flyg – långt ifrån enda pusselbiten

I en artikel i SvD (Forskare: Biobränslet kompenserar bara) argumenterar en Greenpeace talesman för en svensk flygskatt – han konstaterar att biobränslet inte räcker till för att minska flygets klimatpåverkan. Märkligt nog säger man inte ett enda ord om övriga alternativ i artikeln, utan man är helt låst vid tanken på att minska flygresandet.

Ifall biobränslet inte räcker till så finns det tack och lov kompletterande tekniska lösningar under utveckling, såsom bränsle-effektivare plan och bättre logistik samt på längre sikt eldrift och vätebränsle.

Och om tiden för den utveckling är för lång, så kan man redan idag klimatkompensera för flygresor, något som avlastar växthuseffekten från flyget. Kol offset kan göras på flera olika sätt. Politiskt borde man satsa på det här förändringsspåret eftersom det skulle ha flera positiva sidoeffekter till skillnad från flygminskning.

Det är olyckligt om Sverige, som har viljan och ekonomisk kapacitet, satsar på en typ av flygskatt som i allra bästa fall förbättrar Sveriges egen utsläpps statistik en aning, men inte minskar globala uppvärmningen alls.

Skulle de goda ambitionerna sättas på tekniken, (varför inte genom skatt) istället för på minskning av resor, skulle hela världen ha nytta av det. Den vägen är klimatets väg.