Ett jordklot räcker

25,00

Här kan du beställa ett signerat exemplar av boken ”Ett jordklot räcker”

Kategori:

Beskrivning

Boken ”Ett jordklot räcker” ifrågasätter en rad etablerade sanningar på miljöområdet. Efter ett yrkesliv i miljöteknikens tjänst hävdar författaren och entreprenören Rune Westergård att vi måste ersätta vår hotfulla stillbild av nuet med nya, rörliga bilder av den snabba och lovande teknikutvecklingen. Mänskligheten kan omöjligen snåla sig ur miljöhotet genom radikalt minskad konsumtion – endast en bostadslös vegan skulle nämligen klara att avsätta ett hållbart ekologiskt fotavtryck enligt dagens etablerade normer. Istället bör vi bejaka konsumtionen som en kraft som på sikt ger oss bättre och renare teknologi.