Absurd studie om miljöpåverkan

Man kan på vetenskaplig grund visa att minsta risken för att dö av en obotlig sjukdom är att ta livet av sig. En färsk undersökning, av forskare vid bland annat Lunds universitet, är på samma absurda nivå.

Slutsatserna av undersökningen om vad en enskild människa själv kan göra för att minska sitt klimatavtryck har fått enorm uppmärksamhet, närmast för att man borde undvika skaffa barn. Vi borde också sluta flyga, undvika bil, med mera.

Dylika undersökningar är i stort sett värdelösa. Man utgår ifrån att världen är statisk, det vill säga att ingenting ändrar. Det är så fel som det kan.

Om en motsvarande undersökning skulle gjorts om skogsdöden och försurning av sjöar på 1970-talet skulle den också visat att människor, konsumtion och bilar är problemet. Då blev det tack och lov ingen reducering av varken människor eller energianvändning, utan istället ett teknikskifte. Bort från svavelhaltiga utsläpp. Samma sak med bly i bensin – ny teknik, och så kommer växthusgaserna att avlägsnas.

I stort sett allt vad en individ tar sig till ger utsläpp på grund av fossila bränslen, som är grunden i dagens energilösningar. Men nyfödda barn kommer inte att som vuxna använda den teknik vi använder idag.

Det som har verklig miljöbetydelse är systemövergripande teknologi-förändringar, framförallt civilisationens energisystem, som minskar- och småningom helt reducerar utsläppen.
Men nämnda studie ”The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions” utgår från att teknologin inte ändrar. Ingenting kan vara mera fel. Med detta statiska grundantagande i en dynamisk värld faller studien ihop som ett korthus.

Klimatexperter kommenterar sällan studier som den här utan låter dom passera. Antagligen tror man att budskapen får människor att tänka till, och det är huvudsaken.
Jag tror däremot att experterna inte gagnar hållbar utveckling med den inställningen. Nämnda studie ger en felaktig bild av hur miljötillståndet i världen verkligen kan ändra, och skapar dessutom dåliga unga samveten helt i onödan.

Författare: Rune Westergård

Rune Westergård är entreprenör och miljödebattör. Debutboken "Ett jordklot räcker" utkommer 1.9.2016. Om varför teknologin kan övervinna miljö- och klimathoten, och öka välfärden.

3 reaktioner till “Absurd studie om miljöpåverkan”

  1. Men vad gör vi åt grundproblemet däggdjuret människan som genom sin fantasi fortfarande tror på fiktiva berättelser från Bibeln och skapar krig, våld, utnyttjande, lidande för kvinnor och barn. Skulle krigsindustrin, vapentillverkningen nedrustas lösegjordes enorma summor för satsningar på tekniklösningar som skulle förbättra livet, livsmiljön för mänskligheten och få slut på den otroliga massförstörelse och lidande som krig, krigsindustrin orsakar mänskligheten. För övrigt håller jag med om dina åsikter om teknikutvecklingen.

    1. Enligt forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet är det en vanlig föreställning att allt bara blir värre. Negativa bilder i media är en orsak. Men i själva verket har världen blivit fredligare! Andra statistiska källor visar också att krig och våld sakta minskar.
      Men jag tycker också att det går alldeles för långsamt, och vi har väl tyvärr inte sett allt av de maktgalningar som skramlar med vapen i vår tid.

      1. Vi får hoppas att statistiken har rätt, men jag är personligen kritiskt ifrågasättande till en hel del statistik. Det mest skrämmande är att så många stöder dessa populistiska maktgalna människor. För mig påminner det mycket om tiden före andra Världskriget med nationalism, populism. Självförverkligandet har starkt stöd bland människorna och det verkar som en ”sjuklig” egoism, girighet sprider sig bland människorna. Jag personligen ser dom olika religionsledarnas kamp för den enda ”rätta” religionen (Guden) och att så många människor tror på dessa religionsledare, som det största problemet. Jag tror mera på att det för över 2000 år sedan fanns människor som försökte förändra människans tänkande och agerande till ett mera humant, medmänskligare tänkande där alla människor är lika värda. Dom människorna dödades av religionsledarna, skriftlärda, bibeltrogna för att dom utgjorde ett för stort hot för deras fortsatta makt. Dessa människor skrev ned den Gyllene Regeln som finns i alla religioner men som inte används, tillåts av religionerna.

Kommentarer är stängda.