Min bok: ETT JORDKLOT RÄCKER

Många miljödebattörer menar att minskad konsumtion genom enklare livsstil kan stoppa klimathotet och rädda vår planet. I boken Ett jordklot räcker ifrågasätts både den åsikten och många andra teser som dominerar dagens debatt. Det enda som kan rädda oss från både hotande resursbrist och den tilltagande växthuseffekten är den teknologiutveckling som ständigt skapat nya utvägar när mänskligheten stått inför historiska återvändsgränder. Man har missat teknologievolutionen i klimat- och miljödebatten.

Boken utkommer 1.9.2016

Författare: Rune Westergård

Rune Westergård är entreprenör och miljödebattör. Debutboken "Ett jordklot räcker" utkommer 1.9.2016. Om varför teknologin kan övervinna miljö- och klimathoten, och öka välfärden.